بخشی از سخنرانی مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین گشایش سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت 27تیرماه 1396

توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی امری واجب و لازم مدیریتی است 

مفهوم مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت در چهار سال گذشته بسیار رشد کرده است، من به همکارانم در صنعت نفت توصیه می کنم که با دانشگاه ها پیوند قوی برقرار کنند. مدیران صنعت نفت، مشاوران صاحب صلاحیت در بخش اجتماعی داشته باشند، حوزه اجتماعی از نظر دانش بسیار عمیق است و در پیوند عمیقی با مشاور اجتماعی وزارت نفت قرار گرفته اند و فعالیت های بسیار خوبی را به ویژه در غرب کارون انجام داده اند. این کارها، کارهایی علمی است و نتیجه بسیار خوبی نیز برای ما دارند. چهره های خشن فقر برای ما مسئولیت درست می کنند و ما نیز نمی توانیم در یک محیطی که فاصله طبقاتی زیادی وجود دارد زندگی کنیم. گرفتاری ها، برای ما مشکلات ایجاد می کند ما به دلیل مسائل انسانی و اداره طبیعی و معمول کم هزینه اقتصادی کارها به طور حتم باید به این مسائل بپردازیم. بها دادن به مسائل اجتماعی را به همه مدیران توصیه می کنم. ما باید با محیط اطرافمان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم و اگر این همزیستی مسالمت آمیز را بپذیریم، این موارد خود سبب می شود که فکر کنیم و راه حل بیابیم. وزارت نفت در 2منطقه غرب کارون و منطقه عمومی پارس جنوبی فعالیت هایی را آغاز کرده است. ما براساس این مطالعات، 2 برنامه پنج ساله را طراحی کردیم که این برنامه ها به مرور اجرا می شوند البته اجرای همه آن با وزارت نفت نیست و بخشی را تنها تأمین منابع می کنیم. به تازگی در شورای اقتصاد تصویب شد که سه درصد عواید طرح هایی که در این 2 منطقه اجرا می شود صرف مسئولیت اجتماعی این منطقه شود، یعنی اگر  20 میلیارد دلار طرح و پروژه اجرا شود، سه در صد آن معادل 600 میلیون دلار می شود که برای این رقم بیش از 2 هزار میلیارد تومان می تواند هزینه شود و این غیر از مبالغی است که در اجرای طرح هزینه می شود و توسعه و اشتغال ایجاد می کند؛ این مبلغ برای کاهش فاصله ها و برای توانمندسازی مردم است.

وزارت نفت نمی تواند به طور مستقیم درگیر همه امور مربوط به مسئولیت اجتماعی مانند انتقال برق به مناطق، راهسازی بپردازد و یا حتی امور مربوط به شهرداری را در مناطق عملیاتی انجام دهد، ما به آنها در انجام این امور کمک می کنیم و هر سازمانی وظیفه خود را انجام می دهد و قرار نیست وزارت نفت جای همه بنشیند اما نتیجه آن برای مردم است. 

ما باید تلاش کنیم که مردم به این روحیه برسند که هر چه طرح بیشتری در منطقه آنها اجرا شود، آثار مثبت بالاتری نیز برای زندگی خودشان و فرزندانشان خواهد داشت. از دست اندرکاران اجرای مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت قدردانی می کنم. ما باید به این مقوله توجه ویژه داشته باشیم و این امری واجب و لازم مدیریتی است. در زمینه مسئولیت اجتماع تجربه های بسیاری در دنیا وجود دارد، ما در کنار استفاده از تجربه های دیگران می توانیم بر این تجربیات و تفکرات نیز بیفزاییم و روابط خوب و عمیقی را با مردم مناطق عملیاتی برقرار کنیم.