به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

درباره استاد

نام و نام خانوادگی:حمید ضیایی پرور

متولد: 1348 سبزوار

تحصیلات و مدارج علمی:

کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1366 تا 1371
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، 1381 تا 1383
دکترای تخصصی علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی رتبه اول کنکور دکترا
در سال 1383 ، 1388

تجربیات:

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میرات فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
از مهر 1393 تا کنون.
20 سال سابقه روزنامه نگاری15 سال در روزنامه خراسان و 5 سال در روزنامه همشهری
محقق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1385 تا 1392.
مولف 12 جلد کتاب در حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات.
مشاور روابط عمومی در چندین وزارت خانه.

افتخارات:

کسب عنوان دانشجوی پیشتاز روابط عمومی الکترونیک از سوی کنفرانس روابط عمومی
الکترونیک 1387
کسب عنوان خبرنگار منتقد و لوح افتخار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره بین المللی
رسانه های دیجیتال ، تهران 1388
کسب عنوان اثر برتر سال به خاطر انتشار کتاب تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی
الکترونیک از سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ، تهران 1388
کسب دیپلم افتخار خبرنگار برتر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جشنواره رسانه و
علم، تهران 1392

سوابق آموزشی:

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه دانشگاه تهران،پردیس بین المللی
کیش سال 1392 دانشگاه فارابی تهران سال 1392  دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه سوره از سال 1389 تا کنون دانشگاه آزاد اسلامی و احد دماوند پاییز 1390
دانشکده صدا و سیما ترم پاییز 1385 تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق پژوهشی:

 تدوین برنامه ایجاد رشته های جدید در زمینه فناوری های نوین،
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به سفارش معاونت
پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ، دفتر گسترش تولید علم، تهران 1388
جنگ نرم 1 : ویژه جنگ رایانه ای ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، چاپ دوم: اردیبهشت 1386
جنگ نرم 2 : ویژه جنگ رسانه ای ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات
بین المللی ابرار معاصر تهران ، چاپ پنجم: اردیبهشت 1388
روزنامه نگاری سایبر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران 1385
مطالعات سایبر ژورنالیسم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران 1385
اینترنت در ایران ، بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبلاگ در ایران ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، تهران 1384
گفتگوهایی در باره عراق ، خاطرات سفر به عراق ، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، تهران خرداد 1383
تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک ، موسسه انتشارات علمی فرهنگی ، تهران 1387
تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک  جلد 2 موسسه انتشارات علمی فرهنگی ، 1388
پرتال ایرانی، تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک جلد 3 ، موسسه انتشارات علمی فرهنگی ، 1392
بررسی پیام های ارتباطی ، با همکاری دکتر حسن رستمی، موسسه انتشارات علمی فرهنگی ، 1388
تکنیک های وبلاگ نویسی ، انتشارات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، 1391
مقالات :
الف انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی و تخصصی 
آی پی تی وی و تلویزیون های اینترنتی ، منتشره در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ارتباطی ، پاییز 1388
جنگ نرم سایبری در فضای شبکه های اجتماعی ، منتشره در فصلنامه علمی ترویجی رسانه ، تابستان 1388 ، سال بیستم شماره 78
بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی ، ، فصلنامه علمی ترویجی رسانه ، زمستان 1389
موسیقی در اینترنت ، منتشره در فصلنامه پژوهش و سنجش ، تابستان 1385
زبان فارسی در اینرنت ، منتشره در فصلنامه پژوهش و سنجش ، پاییز 1385
کارکردهای خبری وبلاگها ، منتشره در فصلنامه افق ، نشریه تخصصی ژرونالیسم رادیو و تلویزیونی دی 1387
جنگ رسانه ای در فضای سایبر ، منتشره در فصلنامه افق نشریه تخصصی ژرونالیسم رادیو و تلویزیونی شماره 64 ، بهار 1388
مقایسه وبلاگها و روزنامه نگاری ، منتشره در فصلنامه علمی ترویجی رسانه ، تابستان 1382
مدیریت محتوا و مخاطب در رسانه های الکترونیک ، منتشره در فصلنامه مدیریت و اقتصاد رسانه ها  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تابستان 1387
از اسپین دکترها تا مشاوران رسانه ای، منتشره در فصلنامه مدیریت و اقتصاد رسانه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تابستان 1387
ساماندهی وبلاگها و وب سایتها ، منتشره در کتاب مجموعه مقالات با عنوان انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تکنولوژی های جدید رسانه ای
مصلحت نظام ، تهران 1387
جایگاه دولت الکترونیک ایران در جهان ، منتشره در کتاب مجموعه مقالات با عنوان انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تهران قدرت سایبر
1387
مدیریت رسانه ها؛ مطالعه موردی جنگ آمریکا عراق منتشره در کتاب مجموعه  انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع رسانه و مدیریت بحران مقالات با عنوان
تشخیص مصلحت نظام ، تهران 1388
ارایه مقاله به کنفرانس های علمی ارایه مقاله به کنفرانس بین المللی وب ، وپ و رسانه های الکترونیک ، تهران آذر 1382 ، با عنوان رسانه های الکترونیک و وبلاگها
ارایه مقاله به اولین کنفرانس روابط عمومی الکترونیک ، تهران 1384 ، با عنوان کاربرد وبلاگ در روابط عمومی الکترونیک
ارایه مقاله به کنفرانس دولت الکترونیک ، تهران 1384 ، با عنوان روابط عمومی در دولت الکترونیک
ارایه مقاله به کنفرانس جنگ الکترونیک، تهران 1384 ، با عنوان تکنیک های جنگ سایبری
ارایه مقاله به کنفرانس اجتماعات مجازی دانشگاه تهران 1385 ، با عنوان اجتماعات مجازی در وبلاگستان فارسی
ارایه مقاله به دومین کنفرانس روابط عمومی الکترونیک ، تهران 1386 ، با عنوان تکنولوژیهای کاربردی روابط عمومی الکترونیک
ارایه مقاله به کنفرانس بین المللی روابط عمومی ، تهران 1386 ، با عنوان خبرنامه الکترونیک
ارایه مقاله به کنفرانس ملی انتشارات روابط عمومی ، تهران 1386 ، با عنوان فناوری های نشر آنلاین
ارایه مقاله به کنفرانس ملی انتشارات روابط عمومی ، تهران 1387 ، با عنوان فناوری هایوب 2
ارایه مقاله به سومین کنفرانس روابط عمومی الکترونیک ، تهران 1387 ، با عنوان روابطعمومی الکترونیک در نمایشگاه سبیت 2008
ارایه مقاله به کنفرانس علمی نشر الکترونیک ، تهران 1387 ، با عنوان فناوری های نشرالکترونیک و دیجیتال
ارایه مقاله به کنفرانس گفتمان سازی رسانه ها، تهران 1387 ، با عنوان گفتمان های وبلاگهای فارسی برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ارایه مقاله به کنفرانس ملی جنگ نرم ، دانشگاه ملایر 1387 ، با عنوان جنگ نرم سایبری در ایران
ارایه مقاله به کنفرانس عملیات روانی ، تهران 1387 ، با عنوان تکنیک های پوششخبری توسط خبرنگاران همراه در جنگ آمریکا عراق 
ارایه مقاله به چهارمین کنفرانس روابط عمومی الکترونیک ، تهران 1388 ، با عنوان بررسی وضعیت استفاده وزارتخانه های ایران از تکنولوژی های کاربردی روابطعمومی الکترونیک
ارایه مقاله به کنفرانس بین المللی وب 2 ، تهران 1388 ، با عنوان بررسی وضعیت استفاده وزارتخانه های ایران از تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک
ارایه مقاله به کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک ، تهران 1388 با عنوان تکنولوژی هایکاربردی روابط عمومی الکترونیک.
ارایه مقاله به کنفرانس پژوهش و نوآوری مدیریت شهری، تهران 1388 ، با عنوان رسانه های الکترونیک در مدیریت شهری.
ارایه مقاله به کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد رسانه ، تهران 1388 با عنوان اقتصاد و مدیریت رسانه های آنلاین.
ارایه مقاله به کنفرانس نشر الکترونیک در تاریخ 19 اسفند 1389 ، برگزار شده توسط انجمن متخصصان روابط عمومی ایران ، در محل مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری
نشریات الکترونیک در روابط عمومی کودکان و نوجوانان در تهران ، با عنوان الکترونیک
ارایه مقاله به کنفرانس افکار عمومی و پلیس، بهمن 1390 تهران ، با عنوان شبکه های اجتماعی و آسیب های حوزه پلیس، برگزار شده توسط معاونت اجتماعی ناجا و دانشگاه شهید بهشتی تهران.
ارایه مقاله به کنفرانس علمی امنیت نرم افزاری ناجا ، تهران اسفند 1390 با عنوان شبکه های اجتماعی و امنیت نرم افزاری پلیس، برگزار شده توسط معاونت امنیت و اطلاعات ناجا در
ستاد مرکزی ناجا در تهران.
ارایه مقاله به چندین کنفرانس علمی از سال 1390 تا کنون.
کارگاه عملی :
برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی روزنامه نگاری الکترونیک و روابط عمومی الکترونیک در وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم ، تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش ، سازمان صدا و سیما، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ، سازمان تامین اجتماعی ، مرکز آموزش عالی صنایع ایران
جشنواره وبلاگهای یزد و شرکت ملی پتروشیمی ایران . شرکت مخابرات ایران ، شرکت ملی گازایران ، سازمان حمل و نقل و راهداری کشور ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، شرکت ملینفت ایران ، وزارت بازرگانی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیصمصلحت نظام.
فعالیتهای حرفه ای :
همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه مطالعات دفاعی. 1391
همکاری با وزارت دفاع)مجموعه صافاوا و صا ایران( در طراحی ایمیل بومی. 1391
فعالیت حرفه ای روزنامه نگاری از سال 1372 تا 1392 به مدت 20 سال
مشاور روابط عمومی الکترونیک وزارت نفت 1392
دبیر گروه دانش و سلامت روزنامه همشهری از آبان 1387 تا 1392
مشاور روابط عمومی الکترونیک بانک ملی ایران از  1385 تا 1392
مشاور روابط عمومی الکترونیک بانک مسکن از  1388 تا 1395
مشاور روابط عمومی الکترونیک وزارت آموزش و پرورش ، 1386
عضو هیات علمی اولین ، چهارمین ، پنجمین ، ششمین ، هفتمین و هشتمین و نهمین و دهمین کنفرانس
روابط عمومی الکترونیک 1395 – 1384
عضو هیات داوران دو دوره جشنواره انتشارات روابط عمومی های کشور 1386 – 1388
دبیر سرویس سیاسی روزنامه خراسان به مدت 10 سال . از سال 1372 تا 1382
مدیر سایت خبرنگار reporter.ir از سال 1381 تا کنون
سفر 14 روزه به عراق و پوشش خبری رخدادهای عراق در اسفند ماه 1382
سفر 11 روزه به آلمان و پوشش خبری نمایشگاه CeBit 2008
سفر 8 روزه به آلمان و پوشش خبری نمایشگاه CeBit 2009
سفر 4 روزه به دبی و پوشش خبری نمایشگاه GiTEX2009
سفر 4 روزه به دبی و پوشش خبری نمایشگاه GiTEX2010
سفر 7 روزه به بحرین و کویت و پوشش خبری دیپلماسی رسانه ای ایران در منطقه هفته اول آذر 1389
سفر به تاجیکستان و پوشش خبری در قالب 13 قسمت یادداشت در سال 1380
پوشش خبری یک هفته ای کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران، در سال 1376
مدیر 9 وب سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در فاصله سالهای 85 و 86
راه اندازی و راهبری بیش از 10 وب سایت سازمانی و دانشگاهی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری و راهبری 5 نشست و سمینار تخصصی در زمینه ارتباطات نوین در سال 1385
دبیر علمی اولین و دومین جشنواره وبلاگهای بانکی ایران 1387 و 1389
دبیر کمیته علمی و تخصصی جشنواره رسانه های اجتماعی تهران ، شهرداری تهران 1391 تا کنون4 دوره
دبیر علمی جشنواره رسانه های اجتماعی بانکی ایران. 1395