به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

مهندس حمیدرضا خاتونی

درباره استاد

نام و نام خانوادگی: حمید رضا خاتونی

متولد:  1365/06/30

تحصیلات و مدارج علمی:

دارای مدرک گرافیک و صفحه آرایی از انجمن صنفی روزنامه نگاران ۱۳۸۳
دارای مدرک خبرنگاری از مرکز مطالعات رسانه(وزارت ارشاد) ۱۳۸۵
دانشجوی رشته فناوری اطلاعات
دانشجوی دوره جلوه‌های ویژه / نخستین مرکز آموزش سینمای دیجیتال / ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران

دانشجوی دوره تصویربرداری / دپارتمان فیلم / مجتمع فنی تهران/ زیر نظر استاد رسولی

دانشجوی دوره انیمیشن و مدلسازی/ مدرسه انیمیشن مابیوکا/ زیر نظر استاد کربلایی

تجربیات:

۱- طراح جلد و صفحه آرای هفته نامه گلباران سال ۱۳۸۳
۲- صفحه آرای روزنامه ایران ورزشی سال ۱۳۸۴
۳- صفحه آرایی در روزنامه ایران زمین ۱۳۸۵
۴- صفحه آرایی از ابتدای شروع روزنامه وطن امروز ۱۳۸۶
۵- طراح جلد و صفحه آرایی در ویژه نامه نوروز روزنامه وطن امروز۱۳۸۶
۶- صفحه آرایی ویژه نامه سازمان کل تربیت بدنی سازمان صدا و سیما۱۳۸۶
۷- اینفوگرافیست در ویژه نامه روزنامه ایران اقتصادی ۱۳۸۷
۸- صفحه آرایی در هفته نامه سراسری پنجره سال ۱۳۸۸۹
۹- طراح جلد اینفوگرافیست – صفحه آرایی در ویژه نامه نوروز روزنامه جوان۱۳۸۸
۱۰- صفحه آرایی در هفته نامه سراسری صدا و سیما سال ۱۳۸۸
۱۱- اینفوگرافیست در ویژه نامه روزنامه جوان ۱۳۸۸
۱۲- اینفوگرافیست در ویژه نامه روزنامه ایران اقتصادی سال ۱۳۸۸
۱۳- صفحه آرایی در نشریه نوآوری دانشگاه علمی کاربردی استان تهران۱۳۸۸
۱۴- صفحه آرایی در هفته نامه سراسری پیک سبز۱۳۸۸
۱۵-صفحه آرایی ازابتدای روزنامه ملت ما ۱۳۸۹
۱۶- صفحه آرایی در هفته نامه یکشنبه ۱۳۸۹
۱۷- صفحه آرایی در روزنامه اعتماد۱۳۹۰
۱۸- صفحه آرایی نشریات مختلف وزارت علوم ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹- اینفوگرافیست در هفته نامه پنجره ۱۳۹۰
۲۰- اینفوگرافیست در نشریه اسوه ۱۳۹۰
۲۱- اینفوگرافیست در نشریه هدفمند کردن یارانه ها ۱۳۹۰
۲۲- اینفوگرافیست در ویژه نامه روزنامه همشهری- وال استریت ۱۳۹۰
۲۳- و…

افتخارات:

تقدیر به عنوان جوان برتر گرافیک و صفحه آرایی در جشنواره ملی جوانان
تقدیر به عنوان نفر سوم جشنواره نشریات دانشجویی کشور
انتخاب آثار در کتاب سال گرافیک دانشجویی کشور
تنها ایرانی منتخب در کتاب سال گرافیک خبری خاورمیانه
انتخاب ۲ اثر در بین ۱۰۰ نفر برتر جهان د سایت انجمن صفحه آرایی جهان

سوابق مدیریتی:

۱- مدیرهنری نمایشگاه بین المللی خبرگزاری و مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۳۸۸
۲- دبیر خبری در روزنامه ایران- استان یزد۱۳۸۸
۳- مدیر هنری ویژه نامه های وزارت علوم ۱۳۸۸
۴- مدیرهنری هفته نامه پیک سبز -چالوس۱۳۸۸
۵- مدیرهنری ( طراحی لی اوت) در نشریه بشارت نو -یزد۱۳۸۸
۶- مدیر هنری و گرافیست ویژه نامه های وزارت نفت ۱۳۸۹
۷- مدیرهنری و گرافیست نشریات دفتر نهاد رهبری امور دانشگاه های کشور سال ۱۳۸۹
۸- مدیرهنری نمایشگاه بین المللی خبرگزاری و مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۳۸۹
۹- مدیرهنری نشریه نوآوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران۱۳۸۹
۱۰-مدیرهنری نشریه بیداری اسلامی ۱۳۸۹
۱۱- مدیر هنری نشریه سیره امین۱۳۸۹
۱۲- مدیر هنری برخی کتب گاج ۱۳۸۹
۱۳- مدیر هنری دو هفته نامه دانشجویان سال ۱۳۹۰
۱۴- مدیر هنری موسسه فرهنگی هنری قلمستان ۱۳۹۰
۱۵- مدیرهنری نمایشگاه بین المللی خبرگزاری و مطبوعات سال/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ ۱۳۹۰
۱۶- مدیر هنری ویژه نامه هدفمندی یارانه ها /روزنامه وطن امروز/ ۱۳۹۰
۱۷- مدیر هنری ویژه نامه وال استریت /روزنامه همشهری/ ۱۳۹۰
۱۸- مدیر هنری دوهفته نامه طرح و کاریکاتور کشیده /روزنامه جوان/ ۱۳۹۰
۱۹- مدیر هنری نشریه آسمانی ها ۱۳۹۰
۲۰- مدیر صفحه آرایی روزنامه اعتماد ۱۳۹۰