به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

مصاحبه های علمی

ادامه مطلب
سیدفضل الدین موسوی

سیدفضل الدین موسوی

مدیریت MBA  گرایش بازاریابی دانشگاه شیراز مدرک EMBA گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران مرکز مدیریت KAB مرکز ASD دانشگاه شیراز با همکاری سازمان ...