به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

پروژه ها

اولین های دریافت کننده نشان جهانی اسکو در روابط عمومی کشور معرفی شدند

اولین های دریافت کننده نشان جهانی اسکو در روابط عمومی کشور معرفی شدند

دوره اصول و مبانی روابط عمومی​

دوره اصول و مبانی روابط عمومی​

برگزاری نخستین جشنواره انتخاب روابط عمومی های  برتر خوزستان- جشنواره سلام

برگزاری نخستین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر خوزستان- جشنواره سلام

سمینار کارکردهای اینفوگرافیک در روابط عمومی

سمینار کارکردهای اینفوگرافیک در روابط عمومی

برگزاری سمینار گرافیک خبری و اطلاع رسان

برگزاری سمینار گرافیک خبری و اطلاع رسان

برگزاری نخستین سمینار سواد رسانه ای

برگزاری نخستین سمینار سواد رسانه ای