به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

برگزاری سمینار گرافیک خبری و اطلاع رسان

slide-acc8812
slide-1dd3412
slide-34c3f97
slide-98966e2
slide-c66a178
slide-6543bd5
slide-44bf462
slide-6bd55b7
slide-1ca3c91

برگزاری سمینار گرافیک خبری و اطلاع رسان

چکیده:​

یکی از فواید ارزیابی روابط عمومی ها کشف نقاط ضعف و نیازسنجی آموزشی است؛ پس از آموزش
گزارش نویسی و بهره گیری از اینفوگرافیک جهت تدوین گزارش عملکردسازمانی، مخاطبان با اصول
و مبانی و انواع و روش های گرافیک خبری و اطلاع رسان آشناشدند. یکی از ویژه های این سمینار
اجرای ورکشاپ به صورت عملی بود، به اینصورت که دانشپذیران در گروه های مختلف در یک فرایند
مشخص نحوه ایده یابی، ایده سازی، تهیه محتوا و طراحی المان ها را به صورت عملی و گروهی
آموزش دیدند.در انتها به بهترین طراحی هدایای نفیس اهدا شد.

اهداف:

آشنایی مخاطبان دوره با مبانی، اصول، انواع و روش های گرافیک خبری و اطلاع رسان.
آموزش تکنینک های واژه پردازی در تهیه محتوای تبلیغی.
آموزش کمپین تبلیغاتی از ایده تا اجرا و آشنایی با تکنیک ها بازاریابی در روابط عمومی.
ارائه کلیات بازاریابی ارتباطاتی با محوریت تبلیغات منسجم و برنامه ریزی شده.
نحوه استفاده و بکارگیری انکاره های بصری در طراحی و اجرای یک پروژه تبلیغی.
نحوه استفاده از تکنیک های گرافیک اطلاع رسان برای گزارش و طرح نویسی.

محل و تاریخ برگزاری:

بهمن 1393 سالن همایش شرکت مناطق نفت خیزجنوب

مخاطبان و همکاران:

شهرداران، فرماندران ، مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه ها و سازمان های دولتی
شرکت مناطق نفتخیز جنوب و سازمان مناطق آزاد اروند