به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

برگزاری نخستین سمینار سواد رسانه ای

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-fcf4b7b

برگزاری نخستین سمینار سواد رسانه ای

چکیده:

رسانه یکی از منابع مهم دانش، ثروت و قدرت است. آموزش رسانه کمک می کند تا مخاطبان با ظرفیت های آن بیشتر آشنا شوند و بتوانند از میان اطلاعات انبوهی که ارائه می شود، بهترین استفاده را بکنند و بتوانند پیام خود را به موثرترین روش به سایر مخاطبان برسانند. از ابتدای حضور رسانه ها همواره نگرانی هایی از تعامل افراد با رسانه ها وجود داشته است، منشأ این نگرانی ها فقدان اطلاعات کافی و عدم مهارت های لازم برای تعامل با رسانه است. سواد رسانه ای در بستر این نگرانی متولد شد؛ به عبارت دیگر عکس العملی بود در مقابل تأثیرات منفی رسانه، و در این بین آموزش رسانه یکی از راه هایی است که می تواند آثار سوء آن را کاهش دهد. تقریباً تمام آن چیزی که سواد رسانه ای بدان می پردازد، مسئله کنترل است. کسب سواد رسانه ای بیشتر، به شما دیدی بسیار شفاف تر می دهد تا مرز میان دنیای واقعی و دنیای ساخته شده به دست رسانه ها را تشخیص دهید.

اهداف:

ارتقای سطح کیفی دانش رسانه ای کارشناسان روابط عمومی،مطبوعات و رسانه.
آشنایی مخاطبان دوره با مبانی، اصول سواد رسانه ای.
اهمیت و ضرورت شناخت منبع، سوگیری و هدف پیام رسانه ای.
شناخت ابزارهای رسانه ای در برنامه ریزی تبلیغات رسانه ای.
محل و تاریخ برگزاری:
شهریور 1394 سالن همایش شرکت ملی و حفاری ایرن

محل و تاریخ برگزاری:

شهریور 1394 سالن همایش شرکت ملی و حفاری ایرن

مخاطبان و همکاران:

کارشناسان امور فرهنگی، روابط عمومی، مطبوعات و رسانه دستگاه ها و سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی
اداره کل فرهنگ و ارشادخوزستان/ اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان