به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

پروژه ها

ادامه مطلب
اولین های دریافت کننده نشان جهانی اسکو در روابط عمومی کشور معرفی شدند

اولین های دریافت کننده نشان جهانی اسکو در روابط عمومی کشور معرفی شدند

ادامه مطلب
برگزاری نخستین جشنواره انتخاب روابط عمومی های  برتر خوزستان- جشنواره سلام

برگزاری نخستین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر خوزستان- جشنواره سلام

ادامه مطلب
سمینار کارکردهای اینفوگرافیک در روابط عمومی

سمینار کارکردهای اینفوگرافیک در روابط عمومی