به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

المان پست گرید

بیژن زنگنه

بیژن زنگنه

رضا طاهری

رضا طاهری

سیدفضل الدین موسوی

سیدفضل الدین موسوی

بیژن زنگنه

بیژن زنگنه

بخشی از سخنرانی مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین گشایش سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت 27تیرماه 1396توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی امری واجب و لازم مدیریتی است مفهوم مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت در چهار سال گذشته بسیار ...
رضا طاهری

رضا طاهری

زنده یاد : رضا طاهریرئیس فقید روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – روحش شاد و یادش گرامییک عمر بالندگی مناطق نفتخیز جنوب در اجرای طرح های مسئولیت های اجتماعییکی از چهره های نام آشنای روابط عمومی و ...
بیژن زنگنه

بیژن زنگنه

رضا طاهری

رضا طاهری

سیدفضل الدین موسوی

سیدفضل الدین موسوی

بیژن زنگنه

بیژن زنگنه

رضا طاهری

رضا طاهری

بیژن زنگنه

بیژن زنگنه

رضا طاهری

رضا طاهری

سیدفضل الدین موسوی

سیدفضل الدین موسوی

دکترفاطمه دانشور

دکترفاطمه دانشور