به وب سایت موسسه مشی فاخر خوش آمدید

اصول ارائه طرح و پرزنتیشن

هزینه ثبت نام در این دوره