slide-62d40c5
slide-7060a03
slide-2a21e70
slide-8f764bd
0
ساعت های آموزش
0
دوره ها
0
شماره خفن
0
اساتید
0
دانش آموختگان
slide-6f01deb
slide-1a4f04e
slide-a839878
slide-6a3eb6a
slide-c10e57a
slide-dd7d665
slide-d095808
slide-d0a72c6
slide-68531b5

دوره های جدید

slide-120272b
slide-0ba7911
slide-c969b18

دوره های اجرا شده

برگزاری نخستین سمینار سواد رسانه ای

برگزاری نخستین سمینار سواد رسانه ای

برگزاری سمینار گرافیک خبری و اطلاع رسان

برگزاری سمینار گرافیک خبری و اطلاع رسان

سمینار کارکردهای اینفوگرافیک در روابط عمومی

سمینار کارکردهای اینفوگرافیک در روابط عمومی

برگزاری نخستین جشنواره انتخاب روابط عمومی های  برتر خوزستان- جشنواره سلام

برگزاری نخستین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر خوزستان- جشنواره سلام

دوره اصول و مبانی روابط عمومی​

دوره اصول و مبانی روابط عمومی​

اولین های دریافت کننده نشان جهانی اسکو در روابط عمومی کشور معرفی شدند

اولین های دریافت کننده نشان جهانی اسکو در روابط عمومی کشور معرفی شدند

چرا ما

یکی از مشکلات آموزش علوم انسانی و علوم میان رشته ای عدم کاربردی بودن و عدم ارائه ی راهکارهای اجرایی و تمرینی است، به بیان دیگر در حد توصیف و توصیه اکتفا می شود و فرد بردانش خود می افزاید ولی در زمینه دانش عملی، تجربی و توان تخصصی آن افزوده نمی شود.
سرآمدان ارتباطات ایران سیاست های آموزشی خود را متناسب با بازار کار ، شرایط و تغییرات محیطی تدوین کرده و براساس آخرین استانداردهای نوین محصولات آموزشی و مشاوره ای خود را تولید میکند.


مــدارکـــــــــ آمــوزشــی

لوگو ics
لوگو CSR
لوگو فنی حرفه ای